BEAT HOUSE

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Внимателно прочетете настоящите условия! Използвайки уебсайта или свързаните с него услуги, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия, като последните могат да се променят периодично, както е описано по-долу.
Използване на материали, намерени на уебсайта: Информацията, произведенията, текстовете, видеото, аудиото, снимките, софтуера и друга интелектуална собственост (общо “Материали”), съдържащи се на уебсайта, са защитени от авторско право и международни закони. Имате достъп до Материалите и можете да ги използвате само за лични или образователни цели. Нямате право да възпроизвеждате, разпространявате, публично представяте, публично излагате, променяте или създавате производни произведения на Материалите, освен ако не е разрешено от съответния(те) собственик(ци) на авторските права. Не трябва да се опитвате да представяте Материалите като собствени творби.
Политика за нарушаване на авторски права и търговска марка; процедура за уведомяване: Beathouse.biz притежава музикалните произведения, звукозаписи и/или изображения (общо “Съдържание”), публикувани на уебсайта. Цялото Съдържание е публикувано от физическо лице или група (общо „Изпълнител“), който е представил и гарантирал на Beathouse.biz, че нито Съдържанието, нито имената и търговските марки, под които се популяризира Съдържанието (общо „Име“), нарушават авторски права, патенти, търговски марки, търговски тайни или други права на собственост, на публичност, на поверителност или морални права на трети страни.
Жалбоподателите могат да уведомяват Beathouse.biz за всяко съдържание и/или Име, което се използва на уебсайта, в нарушение на техните права, като изпрати имейл до beathousebiz@gmail.com Beathouse.biz използва информацията, предоставена от жалбоподателите, в съответствие с текущата Политика за защита на личните данни и в случай, че е необходимо да бъде представена при съдебен иск, което може да включва разкриване на част или цялата информация на Изпълнители.
Правила за възстановяване на суми: Beathouse.biz не предлага възстановяване на суми. Ако има някакви проблеми с поръчания артикул, моля свържете се с Beathouse.biz веднага. Ние се стремим да разрешим всеки въпрос внимателно!
Съдържание: Уебсайтът предлага широк избор и разнообразие от съдържание за нашите потребители. В съдържанието може да има неприлични, неподходящи или обидни материали за деца и/или потребители. Потребителите трябва да оценят и да понесат риска от използването на уебсайта и свързаните с него услуги. Beathouse.biz съветва родителите да наблюдават онлайн дейностите на децата си и да обмислят използването на инструменти за родителски контрол, които да им помогнат да осигурят подходяща онлайн среда за своите деца. Потребителите също се насърчават да се свържат с Beathouse.biz за оценяване и разглеждане на евентуални обидни материали. Beathouse.biz си запазва правото да действа в подобни случаи по своя лична преценка.
Възрастови изисквания за ползване на услугата: Тази услуга е достъпна за лица на възраст над 14 години. Ако сте навършили 14 години, но сте на възраст под 18 години, трябва да прегледате тези условия в присъствието на родител или настойник, за да сте сигурни, че Вие и Вашият родител или настойник разбирате тези условия.
Промяна на Общите условия: От време на време Beathouse.biz може да променя тези условия по своя лична преценка. Когато бъде направена такава промяна, Beathouse.biz ще публикува обновена версия на общите условия на уебсайта. Промените ще бъдат валидни, след като бъдат публикувани. Beathouse.biz не се задълвава да Ви известява, в случай че са направени промени. Ваше задължение е да преглеждате настоящите Общи условия от време на време, за да сте запознати с текущите обновления. Всеки път, когато влизате в уебсайта, ще се счита, че сте приели настоящите обновления.

Политика за защита на личните данни

Тази страница Ви информира за правилата относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата услуга.
Beathouse.biz се ангажира да защитава поверителността Ви онлайн. Също така се ангажираме да Ви предоставим най-доброто преживяване на нашия уебсайт. За тази цел, събираме определена лична информация за Вас, която ни помага да персонализираме съдържанието според Вашите вкусове и предпочитания. Моля, прочетете следната политика за защита на личните данни, за да разберете как ще се обработва Вашата лична информация, докато използвате пълноценно нашия уебсайт. С използването на услугата приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тази политика.


ДЕФИНИЦИИ:


Лични данни
Това е всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).


Администратор на лични данни
Това е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни и е регистрирано от Комисията за защита на личните данни, с издадено Удостоверение и вписан към публичния регистър на администратори на лични данни.


Обработване на лични данни
Обработване на лични данни са действията, които се извършват по отношение на личните данни като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.


Бисквитки
“Бисквитките” са малки по размер данни, съхранявани на устройството на потребителя.
Събиране и използване на информация
Събираме няколко вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим услугата за Вас.


Видове данни, които събираме


Лични данни
При използването на нашата услуга, можем да поискаме да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с Вас или за идентифициране (“Лични данни”). Информацията за идентификация може да включва, но не се ограничава до:
• Имейл адрес
• Име и фамилия
• Телефонен номер
• Държава, град, адрес, пощенски код
• Бисквитки
Можем да използваме личните Ви данни, за да се свържем с Вас, за да Ви изпратим бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да Ви интересува. Можете да се откажете от получаването на някои или всички от тези съобщения, като следвате връзката за отказване от абонамента или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме, или като се свържете с нас.


Проследяване на данните от “бисквитките”
Използваме “бисквитки” за проследяване на дейността на нашата услуга и задържане на определена информация.
“Бисквитките” са файлове с малки по размер данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра Ви от уебсайт и се съхраняват на Вашето устройство.
Можете да настроите браузъра си да откаже всички “бисквитки” или да Ви информира, когато се изпраща “бисквитка”. Ако обаче не приемате “бисквитки”, може да не сте в състояние да използвате някои функции на нашата услуга.


Използване на данни
Основната ни цел при събирането на лична информация е да предоставим на Вас, потребителите, персонализирано преживяване на нашия уебсайт. Използваме събраните данни за различни цели, включително:
• Да предоставяме и поддържаме нашата услуга
• Да Ви уведомяваме за промени в услугата или актуализации на нашия уебсайт
• Да предоставяме поддръжка
• Да събираме анализи или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга
• Да следим използването на нашата услуга, да оценим размера на аудиторията и да измерваме определени модели на трафика
• За откриване, предотвратяване и отстраняване на технически проблеми
• Да Ви предоставим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте попитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация
• Да проследяваме напредъка и броя на участниците в нашите промоции и конкурси
• В случай, че има съгласие за обработката на лични данни
• Когато е необходимо да се защитят жизнените интереси на потребителя или на друго лице
• Във връзка със спазването на правните задължения, свързани с предоставянето на информация, която да подпомага инспекции на компетентните органи
Освен това, ако смятаме, че потребител по някакъв начин злоупотребява със сайта Beathouse.biz, си запазваме правото да споделяме определена информация с трети страни. Злоупотребите включват (но не се ограничават до) възможни нарушения на авторски права, злословие и клевета, измами с кредитни карти.


Споделяне на данни
Beathouse.biz не продава, наема или обменя личната Ви информация с други лица. Въпреки това, когато един или повече от нашите бизнес партньори спонсорират услуга, промоция и/или конкурс, можем да споделим част или цялата информация, събрана във връзка с тази услуга, промоция или конкурс със спонсорите. Ако не искате информацията Ви да бъде споделена, ще можете да изберете да не разрешавате прехвърлянето, като не използвате или не се регистрирате за тази конкретна услуга, промоция или конкурс.
Освен това, когато правите покупка в нашия онлайн магазин или се регистрирате, за да получавате рекламни материали от нас, може да споделяме част от личната ви информация с трети страни, което ще ни помогне да завършим транзакцията или да Ви изпратим материалите, за които сте се регистрирали да получавате. Когато споделяме Вашата информация с такива трети страни, ние ще работим, за да гарантираме, че само информацията, необходима за извършване на Вашата транзакция, ще бъде разкрита.


Запазване на данни
Ние ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата политика за защита на личните данни. Ще запазим и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за спазването на нашите правни задължения (например, ако ние сме длъжни да запазим Вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и правила.
Beathouse.biz ще предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с тази Политика за защита на личните данни и няма да се извършва прехвърляне на Вашите лични данни на организация или страна, освен ако не съществуват адекватни мерки за контрол, включващи сигурността на Вашите данни и друга лична информация.


Разкриване за правоприлагане
При определени обстоятелства Beathouse.biz може да бъде задължен да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (например съд или правителствена агенция).


Правни изисквания
Beathouse.biz може да разкрие Вашите лични данни в добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:
• Да спазва правно задължение
• Да пази и защитава правата или собствеността на Beathouse.biz
• За предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка с Услугата
• Да защитава личната безопасност на потребителите на Услугата или на обществеността


Вашите права
Beathouse.biz има за цел да предприеме удачни мерки, за да Ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на личните си данни.
Когато е възможно, можете да актуализирате личните си данни директно в секцията “Настройки на профила”. Ако не можете да промените личните си данни, моля, свържете се с нас, за да извършите необходимите промени.
Ако желаете да бъдете информирани какви лични данни имаме за Вас и ако искате да бъдат премахнати от нашите системи, моля свържете се с нас.
При определени обстоятелства имате право:
• Да получите достъп и да получите копие от личните данни, които държим за Вас
• Да поправите каквито и да е Лични данни, които се държат за Вас и са неточни
• Да поискате изтриването на лични данни, които имаме за Вас
Моля, имайте предвид, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания.


Плащания
Можем да предоставяме платени продукти и/или услуги в рамките на Услугата. В този случай използваме услуги на трети страни за обработка на плащанията.
Няма да съхраняваме или събираме данните за картата Ви за плащане. Тази информация се предоставя директно на нашите трети страни, обработващи плащанията, чието използване на Вашата лична информация се регулира от техните правила за поверителност.
Компанията, обаработваща плащанията, с която работим, е:


PayPal
Тяхната политика за защита на личните данни може да бъде разгледана на адрес: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full


Защита на децата
Нашата услуга не се отнася за никого на възраст под 18 години (“деца”).
Ние не събираме съзнателно лична информация от никого на възраст под 18 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашите деца ни са предоставили лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без потвърждение или съгласие на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.


Промени в политиката за защита на личните данни
Можем да обновяваме нашата политика за защита на личните данни от време на време. Ще Ви уведомим за всички промени като публикуваме новите правила за поверителност на тази страница.
Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази политика за защита на личните данни за промени. Последните са ефективни, когато са публикувани на тази страница.


Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно политиката за защита на личните данни, моля свържете се с нас:
• По електронна поща: beathousebiz@gmail.com
• Като посетите тази страница на нашия уебсайт: https://beathouse.biz/за-контакти
Настоящата Политика за защита на личните данни е съгласно изискваничта на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

FAQ

Как да закупя бийтове от магазина?
За да закупите нашите инструментали, първо трябва да създадете профил. След това можете да изберете пакет и просто да кликнете върху бутона + КУПИ. След като изберете музикалните композиции, можете да завършите поръчката си чрез PayPal, като изберете бутона “Продължи към PayPal”.


Как мога да направя плащането?
Плащанията могат да се извършват само чрез PayPal.


Къде изпращате продуктите, които поръчвам?
Вие ще получите всички продукти като zip файлове автоматично, веднага след плащането.
Не ми харесват бийтовете, които вече съм поръчал, мога ли да получа възстановяване на сумата?
Тъй като ние изпращаме всички бийтове автоматично, няма да възстановим сумата след завършването на поръчката.

Затвори

Количка

Нямате артикули в количката.